Sihtnumbri otsing

Sihtnumbri leidmiseks sisesta otsitava tänava ja asula nimi.
PS! Katusega võõrtähti š ja ž sisaldavate tänavanimede puhul (nt Puškini) sisesta otsingusse tänavanimes võõrtähele eelnev või järgnev osa (nt kini).
Kui sihtnumbri leidmiseks annab koduleht vastuseks enam kui 100 vastet, tuleb otsingutingimusi täpsustada kas asula nimega (nt Räpina) või asula liiki iseloomustava sõnaga (nt ... küla).

Tänava nimi (sisesta majanumbrita)
Asula

Otsingu tulemus

Asula Tänav/alev/küla Majad Sihtnumber

Ei leitud. Palun täpsusta otsingutingimusi.